Soalan Carta Pai Stpm

Kesemua responden ini adalah perempuan kerana syarat untuk menyertai amanah ikhtiar malaysia (aim) ini hendaklah seorang perempuan yang berumur 18 tahun keatas, seorang warganegara malaysia dan pendapatan tidak melebihi rm3050 ( rm610 perkapita ).

Soalan Carta Pai Stpm. Kesemua responden ini adalah perempuan kerana syarat untuk menyertai amanah ikhtiar malaysia (aim) ini hendaklah seorang perempuan yang berumur 18 tahun keatas, seorang warganegara malaysia dan pendapatan tidak melebihi rm3050 ( rm610 perkapita ).

Pam Bhgn B Carta Pai Other Quizizz
Pam Bhgn B Carta Pai Other Quizizz from quizizz.com
Kesemua responden ini adalah perempuan kerana syarat untuk menyertai amanah ikhtiar malaysia (aim) ini hendaklah seorang perempuan yang berumur 18 tahun keatas, seorang warganegara malaysia dan pendapatan tidak melebihi rm3050 ( rm610 perkapita ).

Kesemua responden ini adalah perempuan kerana syarat untuk menyertai amanah ikhtiar malaysia (aim) ini hendaklah seorang perempuan yang berumur 18 tahun keatas, seorang warganegara malaysia dan pendapatan tidak melebihi rm3050 ( rm610 perkapita ).

Kesemua responden ini adalah perempuan kerana syarat untuk menyertai amanah ikhtiar malaysia (aim) ini hendaklah seorang perempuan yang berumur 18 tahun keatas, seorang warganegara malaysia dan pendapatan tidak melebihi rm3050 ( rm610 perkapita ). Kesemua responden ini adalah perempuan kerana syarat untuk menyertai amanah ikhtiar malaysia (aim) ini hendaklah seorang perempuan yang berumur 18 tahun keatas, seorang warganegara malaysia dan pendapatan tidak melebihi rm3050 ( rm610 perkapita ).